Prespectiefvolle samenwerking met Brandenburg

Emmen/Brandenburg -Voor het versterken van de groene chemie en de Biobased Economy in onze regio zijn internationale betrekkingen cruciaal. Emmen werkt sinds enige tijd actief aan nauwe samenwerkingsverbanden met het cluster Plastics and Chemicals in Brandenburg, Duitsland. In april 2017 zijn de eerste contacten gelegd op het 2de Biobased Economy congres in Potsdam. Tijdens dat…

SPIC: innovatie broodnodig voor plasticsindustrie

Het SPIC (Sustainable Polymer Innovation Cluster) in Emmen richt zich op duurzamere polymeren. Dat kunnen zowel fossiele plastics zijn die worden gerecycled als biopolymeren. ‘Innovatie is broodnodig voor de Nederlandse kunststofindustrie. Prijsconcurrentie is vrijwel geen optie.’ Gerard Nijhoving, directeur van Senbis Polymer Innovations, ziet het SPIC in eerste instantie als een bundeling van hardware –…

Studenten in Emmen gaan onderzoeken welke plasticsoorten kunnen worden gerecycled tot badkamer- en keukentegels

NHL Stenden (hbo) en Drenthe College (mbo) zijn hiervoor een samenwerking aangegaan met het bedrijf New Marble in Leeuwarden. Deze startup maakt op marmer gelijkende tegels van gebruikte pet-flessen, maar wil ook graag aan de slag met moeilijk te verwerken plasticsoorten. ‘Er wordt een innovatielab ingericht waar studenten onderzoek doen naar verwerkingsmogelijkheden voor de moeilijk…

Pilot beschoeiing hergebruikt en biobased materiaal

De provincie Drenthe werkt mee aan een pilot voor het toepassen van alternatief materiaal voor oeverbeschoeiing. Dit materiaal is gemaakt van restmateriaal van auto’s, zoals gerecyclede kunststoffen van onder andere bumpers. De palen die voor de beschoeiing nodig zijn worden gemaakt van biobased materiaal. Het gaat om 30 meter beschoeiing die geplaatst is in een watergang van…

Eerste biocomposieten fietspad van Nederland

Op vrijdag 7 juli opende Drents gedeputeerde Henk Brink samen met wethouder Bouke Arends uit Emmen een proeftraject van het eerste biocomposieten fietspad in Nederland aan de Dordsestraat in Emmen. Een uniek project in het kader van het Nederlands-Duitse INTERREG VA project ‘Bio-Economie in de Non-Food Sector’. Het fietspad is gemaakt van biocomposiet en is…

Grote belangstelling voor bioeconomie project

Het was een drukte van belang op 7 juni in de Papenburgse Kesselschmiede. Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de EDR waren belangstellenden uitgenodigd onder het motto “Netwerk met toekomst”. Er kwamen ongeveer 250 bezoekers. Grote interesse was er voor de stand van het INTERREG VA-programma met het grensoverschrijdende project Bioeconomie in de non-food…

Daar krijg je energie van

Vorig jaar heeft de provincie Drenthe een Green Deal gesloten met de bedrijven Mycelco, een biotechnologisch bureau gespecialiseerd in ecologische toepassingen met schimmels, planten en bacteriën, en Drenthe Growers, een komkommer kwekerij, voor de uitvoering van het project: BIO Energy System. De partijen beogen met dit project een voorbeeld neer te zetten voor het gebruik van reststromen in…

Focus op duurzame plastics

Begin mei opende Green PAC het iLab op het Emmtec Industry & Businesspark in Emmen haar deuren. Dit is voor Green PAC de tweede locatie, naast het iLab in Zwolle. Inmiddels telt het Emmense iLab al twee start-ups, waaronder WasteWise. Andere bedrijven zitten in de pijplijn. Dat is onder meer de verdienste van Bastian Coes…