Contactgegevens

Bent u op zoek naar informatie over groene (vezel)chemie neem dan contact op met:

 • Frank Lijten, Innovatiecoach; (helpen) ontwikkelen van innovatieprojecten op het gebied van (groene) kunststoffen, vezels en composieten. Telefoonnummer: 06-53 83 01 98
 • Jan van Ee, Innovatiecoach; (helpen) ontwikkelen van innovatieprojecten op het gebied van biobased kunststoffen, vezels en composieten. Telefoonnummer: 06-34 36 74 63
 • Erik Roessink, Innovatiecoach; coachen van nieuwe bedrijvigheid op het gebied van biobased kunststoffen, vezels en composieten. Telefoonnummer: 06-53 31 79 91
 • Cor Kamminga, Coördinator; ontwikkelen van het cluster op het gebied van biobased kunststoffen, vezels en composieten. Telefoonnummer: 06-47 02 01 03

Bent u op zoek naar informatie over agribusiness en tuinbouw neem dan contact op met:

 • Maarten Goddijn, Innovatiemakeleaar Agribusiness namens provincie Drenthe en Greenlincs. Telefoon: 06-36 00 48 75
 • Jolanda Heistek, PlantValue. Telefoon: 06-13 60 87 52
 • Eisse Luitjens, Programma manager clusterorganisatie Agrifood en Biobased. Telefoon: 06-53 42 46 29

Voor meer algemene informatie over Biobased Economy kunt u contact opnemen met:

Contactpersonen vanuit de provincie Drenthe

 • Roel Haverkate, Biobased Economy – algemeen, strategie en beleid – Provinciaal Actieprogramma BBE. Telefoonnummer: 0592-365 319
 • Jacqueline Dijksterhuis, Biobased Economy – Agribusiness en PlantValue (projectontwikkeling). Telefoonnummer: 0592-365 431
 • Willeke de Roo, Biobased Economy – Chemie (projectontwikkeling). Telefoonnummer: 0592-365 306

 

Contactpersonen vanuit de gemeente Emmen

 • Roel Folkersma, Biobased Economy – algemeen, strategisch – Programmaplan BBE. Telefoonnummer: 06-52 49 04 92
 • Jan Deuten, Biobased Economy – Agribusiness en PlantValue (contacten en innovatieprojecten). Telefoonnummer: 06-15 03 67 36
 • Peter Stoker, Biobased Economy –Chemie (contacten en innovaties/ Business Development en acquisities). Telefoonnummer: 06-52 09 15 01

Relevante regelingen en subsidies

Bent u op zoek naar noordelijke mogelijkheden, regelingen en subsidies die uw groene ontwikkeling kunnen ondersteunen? Kijk dan op volgende websites:

www.123subsidie.nl
www.echteinnovaties.nl
www.innovatiefondsnoordnederland.nl
www.bioeco-edr.eu